نمونه دورهای برگزار شده آموزشی و مشاوره ای

با توجه به تعدد دوره های برگزار شده و دوره های مشاوره ای انجام شده، تعدادی از دوره ها به ترتیب تاریخ برگزاری در زیر لیست گردیده اند.

نام دوره : اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعات

سازمان برگزارکننده : وزارت نیرو - صنعت آب و برق

محل دوره : تهران

نام دوره : آشنایی باسیستم ارزیابی ایمنی (OHSAS18001)‏

سازمان برگزارکننده : صنعت آب و برق استان البرز

محل دوره : استان البرز

[فایل OHSAS18001]

[فایل شناسایی و ارزیابی ریسک]

نام دوره : آشنایی با سیستمهای ارت و ایمنی برق

سازمان برگزارکننده : شرکت نفت

محل دوره : زنجان

نام دوره : آشنایی با روشهای سیستم زمین و جلوگیری از خطرات احتمالی برقگرفتگی

سازمان برگزار کننده : شرکت ملی حفاری

محل دوره : اراک

نام دوره : برق و خطرات آن

سازمان برگزارکننده : سازمان آتشنشانی تهران

محل دوره : تهران

تقدیرنامه های اهدایی از طرف سازمان آتشنشانی تهران:

نام دوره : ایمنی برق

سازمان برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربردی صنعت آب و برق آگاهان نیرو

محل دوره : تهران

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(1 رای، %75)