کلمپ، کلمپ مسی و کلمپ ارت

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1403

لیست قیمت انواع کلمپ، کلمپ مسی، کلمپ ارت چاه ارت، کلمپ مس و اتصالات ارت جهت همبندی

کلمپ سیم یا تسمه مسی به میله راد ( میله ارت )

کلمپ - کلمپ ارت سیم مسی به میله راد - کلمپ انگشتی

کلمپ اتصال سیم مسی به میله راد (کلمپ انگشتی)

قیمت کلمپ: از معمولی 26,000 تومان تا درجه 1، 174,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC1

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
70 - 16 16
120 - 50 20
185 - 70 20
کلمپ یو

کلمپ اتصال دو سیم عبوری هم مقطع به میله راد (کلمپ یو)

قیمت کلمپ: از معمولی 66,000 تومان تا درجه 1، 258,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC2

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
185 - 50 20 - 16
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم موازی به میله راد

کلمپ اتصال دو سیم بصورت موازی و هم مقطع به میله راد

قیمت: ناموجود

کد کلمپ: TE/RC3

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
120 - 50 20 - 16
کلمپ-کلمپ ارت اتصال کابلشو به میله راد

کلمپ اتصال از طریق کابلشو به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC4

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
185 - 16 16
185 - 16 20
کلمپ-کلمپ مس اتصال تسمه مسی به میله راد

کلمپ اتصال تسمه مسی به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC5

سایز تسمه (mm.mm) قطر میله (mm)
3 × 20 20 - 16
5 × 20
3 × 30
5 × 30
کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم مسی به میله راد و سازه فلزی

کلمپ اتصال سیم مسی به سازه فلزی و میله راد

قیمت کلمپ: از معمولی 66,000 تومان تا درجه 1، 258,000 تومان

کد کلمپ: TE/RC6

سایز سیم (mm2) قطر میله (mm)
35 20 - 16
50
70
95
120
کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم و تسمه مسی به میله راد

کلمپ اتصال سیم و تسمه مسی به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC7

سایز سیم (mm2) سایز تسمه (mm.mm) قطر میله (mm)
50 و 35 3 × 20 20 و 16
3 × 25
3 × 30

کلمپ سیم یا تسمه مسی به سازه فلزی (استراکچر)

کلمپ-کلمپ ارت اتصال سیم مسی به استراکچر

کلمپ اتصال سیم مسی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: عدم موجودی

کد کلمپ: TE/SC1

سایز داول (mm) سایز سیم (mm2)
M10 120 - 70
M12 240 - 150
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم هم مقطع به استراکچر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC2

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M10 185 - 35
M12 240 - 120
کلمپ-کلمپ ارت اتصال چهار سیم دو زوج به استراکچر

کلمپ اتصال چهار سیم دو زوج هم مقطع به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC3

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M10 185 - 35
M12 240 - 120
کلمپ-کلمپ ارت اتصال سیم مسی افقی به استراکچر

کلمپ اتصال سیم مسی بصورت افقی به سازه فلزی (کلمپ سیم به صفحه)

قیمت کلمپ: از معمولی 53,000 تومان تا درجه 1، 120,000 تومان

کد کلمپ: TE/SC4

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M8 × 35 50 - 35
M10 × 40 185 - 70
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم افقی به استراکچر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع بصورت افقی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC5

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M8 × 40 50 - 35
M10 × 50 95 - 70

کلمپ اتصال دهنده سیم یا تسمه مسی به یکدیگر

کلمپ-کلمپ مسی اتصال دوسیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر (کلمپ دوپیچ)

قیمت کلمپ: از معمولی 64,000 تومان تا درجه یک، 264,000 تومان

کد کلمپ: TE/CC1

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M6 70 - 35
M8 185 - 95
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دوسیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر (کانکتور)

قیمت کلمپ: از سایز 16 80,000 تومان الی 70، 158,000 تومان

کد کلمپ: TE/CC2

سایز سیم (mm2)
35 - 16
70 - 50
120 - 95
185 - 150
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم غیر هم مقطع به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم غیر هم مقطع بصورت عبوری به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC3

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم عبوری به یکدیگر

قیمت کلمپ: از 216,000 تومان تا 300,000 تومان

کد کلمپ: TE/CC4

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ آلومینیومی-اتصال دو سیم به یکدیگر

کلمپ آلومینیومی اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC5

سایز پیچ (mm) سایز سیم (mm2)
M8 × 50 95 - 6
کلمپ مسی-سی-C

کلمپ مسی پرسی (C کلمپ سی)

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC6

سایز سیم اول و دوم (mm)
240 185 150 120 95 70 50 35 25 16 10

کلمپ اتصال سیم به آرماتور و فونداسیون

کلمپ ارت اتصال سیم به آرماتور

کلمپ اتصال سیم به آرماتور

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/AC1

سایز سیم (mm2)
240 185 120 95 70 50 35 25 16
سایز آرماتور (mm)
24 22 20 18 16 14 12 10 8

کلمپ اتصالات راند وایر (مفتول) گالوانیزه

کلمپ راند وایر

کلمپ اتصال راند وایر به راند وایر(مفتول گالوانیزه)

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/GR1

سایز مفتول راند وایر (mm)
10 8
کلمپ راند وایر به میلگرد و آرماتور

کلمپ اتصال راند وایر به راند وایر(مفتول گالوانیزه)، آرماتور، میله و میلگرد به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/GR2

سایز مفتول راند وایر (mm)
10 8
سایز آرماتور (mm)
24 22 20 18 16 14 12 10 8
کلمپ راند وایر

کلمپ اتصال راند وایر به راند وایر به صورت متقاطع(مفتول گالوانیزه)

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/GR3

سایز مفتول راند وایر (mm)
10 8
کلمپ راند وایر به تسمه گالوانیزه

کلمپ اتصال راند وایر (مفتول گالوانیزه) به تسمه گالوانیزه یا تسمه استیل و آلومینیومی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/GR4

سایز مفتول راند وایر (mm)
10 8
سایز تسمه (mm.mm)
3 × 30

کلمپ نگهدارنده سیم یا تسمه مسی به سطوح

کلمپ-کلمپ مس نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی (بست سوتی)

قیمت کلمپ: از 54,000 تومان تا 156,000 تومان

کد کلمپ: TE/FC1

سایز سیم (mm2)
240 185 120 95 70 50 35 25 16
کلمپ-کلمپ ارت نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: توقف تولید (جایکزین با کلمپ TE/FC1)

کد کلمپ: TE/FC2

سایز سیم (mm2)
185 120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ مسی نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC3

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ ارت نگهدارنده تسمه مسی

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی (کلمپ تسمه خور)

قیمت کلمپ: از معمولی 42,000 تومان تا درجه یک، 114,000 تومان

کد کلمپ: TE/FC4

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
5 × 50
کلمپ-کلمپ مسی نگهدارنده تسمه مسی چهار طرفه

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی چهار طرفه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC5

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
کلمپ-کلمپ مس نگهدارنده تسمه مسی

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC6

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
5 × 50

تست کلمپ

کلمپ-کلمپ ارت تست تسمه به تسمه

تست کلمپ تسمه به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC1

سایز تسمه (mm.mm)
3 × 25 و 3 × 20
3 × 30
کلمپ-کلمپ مسی تست سیم به تسمه

تست کلمپ سیم به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC2

سایز تسمه (mm.mm) سایز سیم (mm2)
3 × 25 و 3 × 20 35
50
70
کلمپ-کلمپ مس تست سیم به سیم

تست کلمپ سیم به سیم

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC3

سایز سیم (mm2)
120 95 70 50 35
کلمپ-کلمپ ارت تست سیم به تسمه

تست کلمپ سیم به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC4

سایز سیم (mm2) سایز تسمه (mm.mm)
50 3 × 25 و 3 × 20
70
95
50 3 × 30
70
95

نظرات:

بهزاد

1399/10/01

با تشکر از گروه فنی مهندسی تهران ارت از سایت کامل وپر محتوی بابت آشنایی با محصولا ت ارتینگ

اطمینان بیرجند

1399/04/01

سلام اینجانب به عنوان فروشنده ومهندس ناظر برق ازاطلاعات داده شده مبنی برانواع اتصالات موجود دربازارمطلع شدم وبرای خرید اقدام خواهم کرد

علیرضا شایان پور

1396/12/14

با سلام و تشکر از سایت خوبتان من در نظام مهندسی هستم اگر بستی برای اتصال لوله گاز جهت همبندی با سیم ارت دارید معرفی نمایید با تشکر

تهران ارت:

1396/12/15

سلام، سالهای گذشته بست مخصوص آلمانی بود که در حال حاضر موجود نیست، می‌توانید جایگزین از بست کمربندی استیل استفاده کنید.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(23 رای، %90)