دستکش عایق برق

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1403

لیست قیمت تجهیزات ايمني برق- دستکش عایق برق، دستکش برقکاری، دستکش ایمنی برق فشار ضعیف و فشار قوی

دستکش عایق برق

دستکش عایق برق
دستکش عایق برق سکورا کلاس 00 (Secura)، قیمت: 2,200,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 0 (Secura)، قیمت: 2,800,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 1 (Secura)، قیمت: 3,100,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 2 (Secura)، قیمت: 3,500,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 3 (Secura)، قیمت: 4,000,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 00 (Catu)، قیمت: 2,400,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 0 (Catu)، قیمت: 3,100,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 1 (Catu)، قیمت: 3,400,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 2 (Catu)، قیمت: 3,800,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 3 (Catu)، قیمت: 4,400,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 4 (Catu)، قیمت: 8,800,000 تومان
روکش محافظ دستکش، قیمت: 480,000 تومان
جدول مشخصات، سطح ولتاژ و کلاس دستکش های عایق برق
کلاس دستکش عایق کیلوولت ولتاژ DC ولتاژ AC دسته بندی ضخامت طول رنگ
کلاس 00 0/5 کیلوولت 750 ولت حدود 500 ولت AZC 0/5 میلیمتر 360 میلیمتر بژ
کلاس 0 1 کیلوولت 1500 ولت حدود 1,000 ولت AZC 1 میلیمتر 360 میلیمتر بژ
کلاس 1 7/5 کیلوولت 11,250 ولت حدود 7,500 ولت RC 1/5 میلیمتر 360 میلیمتر دو رنگ
کلاس 2 17/5 کیلوولت 25,500 ولت حدود 17,000 ولت RC 2/3 میلیمتر 360 میلیمتر دو رنگ
کلاس 3 26/5 کیلوولت 39,750 ولت حدود 26,500 ولت RC 2/9 میلیمتر 360 میلیمتر دو رنگ
کلاس 4 36 کیلوولت 54,000 ولت حدود 36,000 ولت RC 3/6 میلیمتر 410 میلیمتر دو رنگ
[A: اسید] [H: چربی، نفت و روغن] [Z: ازن] [R: اسید، چربی، نفت، روغن و ازن] [C: درجه حرارت بسیار پایین]

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(5 رای، %75)