تسمه مسی

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1403

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - تسمه مسی، شمش مسی، شينه مسي، میله مسي، میله های تمام مس، تسمه مسی قابل انعطاف و انعطاف پذیر

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - مس باهنر یا مسباره کاوه

تسمه و شینه و میله مسی
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 1,516,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 2,439,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 4,812,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 1,780,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 3,098,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 2,175,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 3,626,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 7,119,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 4,812,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 9,492,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 5,999,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 9.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 11,866,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 7,119,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 14,305,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 21.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 9,492,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 18,919,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 11,932,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 23,599,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 35.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 49,908,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 72.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 29,557,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 59,875,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 86.5 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 1,450,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 2,044,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.1 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 2,900,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.4 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 3,692,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.6 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 4,351,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 6.6 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 5,735,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 8.7 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 8,767,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 13.3 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 12,591,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 19.1 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 17,073,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 25.9 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 23,396,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 33.8 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 29,557,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 36,479,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 52.7 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 55,600,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 76.5 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 98,554,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 135.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 6,592,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 9,229,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 11,272,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 17.1 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 13,580,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 20.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 19,051,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.9 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده و تسمه ارت مسی بافته شده

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده

قیمت: تماس با تهران ارت

تسمه مسی قابل انعطاف و یا تسمه مسی بافته شده از جنس مس جهت همبندی و موارد مشابه که نیاز به تسمه کشی قابل انعطاف می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه دریافت قیمت: لطفا برای سفارش تسمه انعطاف پذیر، راهنمای تصویری سفارش تسمه انعطاف پذیر را پر و آنرا برای دفتر تهران ارت واتساپ نمائید.

نظرات:

مجید فکری

1397/08/12

سایت بسیار عالی دارید امیدوارم بتوانم در کارها خرید از تهران داشته باشم مجید فکری، تربت حیدریه

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(17 رای، %89)