صفحه مسی

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1401

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسی، صفحه مسی ارت، ابعاد صفحه مسی چاه ارت، صفحه مس و صفحه ارت گالوانیزه

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی تمام مس 5 × 660 × 2000 قیمت: 23,798,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 660 × 2000 قیمت: 14,420,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 5 × 660 × 660 قیمت: 8,090,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 660 × 660 قیمت: 4,901,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 5 × 500 × 500 قیمت: 4,684,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 500 × 500 قیمت: 2,903,000 تومان
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 5,658,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 4,434,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 4,284,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 3,158,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 3,158,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 2,273,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 1,885,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 1,483,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 1,112,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 725,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 700 × 700 قیمت: 797,000 تومان
صفحه مس اندود 600 × 600 قیمت: 583,000 تومان
صفحه مس اندود 500 × 500 قیمت: 408,000 تومان
صفحه مس اندود 400 × 400 قیمت: 262,000 تومان
صفحه مس اندود 300 × 300 قیمت: 146,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 540,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 444,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 672,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

نظرات:

علی امدگی

1398/05/27

خیلی خوب و‌اطلاعات خوب و راهنمای خوب

ناشناس

1397/10/02

لطفا وزن صفحه مسی را هم بگذارید

تهران ارت:

1397/10/15

سلام و تشکر از پیشنهاد شما؛ وزن برخی از صفحه ها که مشخص هستند گذاشته شدند.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(7 رای، %90)