صفحه مسی

تاریخ بروز رسانی: آذر ماه 1402

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسی، صفحه مسی ارت، ابعاد صفحه مسی چاه ارت، صفحه مس و صفحه ارت گالوانیزه

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی تمام مس 5 × 660 × 2000 قیمت: 40,675,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 660 × 2000 قیمت: 24,646,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 5 × 660 × 660 قیمت: 13,827,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 660 × 660 قیمت: 8,377,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 5 × 500 × 500 قیمت: 8,049,000 تومان
صفحه مسی تمام مس 3 × 500 × 500 قیمت: 4,989,000 تومان
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 8,865,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 6,949,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 6,714,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 4,949,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 4,949,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 3,562,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 2,954,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 2,324,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 1,742,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 1,137,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 700 × 700 قیمت: 1,255,000 تومان
صفحه مس اندود 600 × 600 قیمت: 918,000 تومان
صفحه مس اندود 500 × 500 قیمت: 643,000 تومان
صفحه مس اندود 400 × 400 قیمت: 413,000 تومان
صفحه مس اندود 300 × 300 قیمت: 230,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 1,042,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 857,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 1,300,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

نظرات:

علی امدگی

1398/05/27

خیلی خوب و‌اطلاعات خوب و راهنمای خوب

ناشناس

1397/10/02

لطفا وزن صفحه مسی را هم بگذارید

تهران ارت:

1397/10/15

سلام و تشکر از پیشنهاد شما؛ وزن برخی از صفحه ها که مشخص هستند گذاشته شدند.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(7 رای، %87)