صفحه مسی

تاریخ بروز رسانی: فروردین ماه 1400

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسی، صفحه مسی ارت، صفحه مسی چاه ارت، صفحه مس و صفحه ارت گالوانیزه

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 2000 قیمت: 17,186,000 تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 2000 قیمت: 10,414,000 تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 5,842,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 3,539,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 3,365,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 2,086,000 تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 4,588,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 4 × 700 × 700 قیمت: 3,605,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 3,596,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 3,474,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 4 × 600 × 600 قیمت: 3,199,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 2,427,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 2,561,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,843,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 1,529,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 1,112,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 901,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 588,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 4 × 700 × 700 قیمت: 922,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 600 × 600 قیمت: 675,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 500 × 500 قیمت: 472,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 400 × 400 قیمت: 304,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 300 × 300 قیمت: 169,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 450,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 370,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 560,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

نظرات:

علی امدگی

1398/05/27

خیلی خوب و‌اطلاعات خوب و راهنمای خوب

ناشناس

1397/10/02

لطفا وزن صفحه مسی را هم بگذارید

تهران ارت:

1397/10/15

سلام و تشکر از پیشنهاد شما؛ وزن برخی از صفحه ها که مشخص هستند گذاشته شدند.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(6 رای، %90)