کابلشو

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1400

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - کابلشو و پرس کابلشو

کابلشو

کابلشو
  • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 6,300 تومان
  • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 9,800 تومان
  • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 13,700 تومان
  • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 19,600 تومان
  • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 27,400 تومان
  • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 39,200 تومان
  • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 49,500 تومان
  • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 61,900 تومان
  • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 76,400 تومان
  • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 99,100 تومان

نظرات:

فرشاد ملکی می آبادی

1398/07/19

خوب و به موقع

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(2 رای، %75)