سرج ارستر OBO

تاریخ بروز رسانی: مهر ماه 1401

لیست قیمت فروش انواع سرج ارستر OBO - سرج ارسترها یا تجهیزات حفاظت در برابر سرج (صاعقه)

سرج ارستر OBO کلاس: B، نوع: Type 1

ارستر OBO، مدل: MCD 50-B 3+1، سریال: 5096879

سرج ارستر OBO مدل MCD 50-B 3+1 سریال: (5096879)

قیمت سرج ارستر: 21,730,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: MC 50-B 3+1، سریال: 5096878

سرج ارستر OBO مدل MC 50-B 3+1 سریال: (5096878)

قیمت سرج ارستر: 17,340,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: MC 50-B VDE، سریال: 5096847

سرج ارستر OBO مدل MC 50-B VDE سریال: (5096847)

قیمت سرج ارستر: 4,025,000 تومان

سرج ارستر OBO کلاس ترکیبی: B+C، نوع: Type 1+2

ارستر OBO، مدل: V50 1+NPE-280، سریال: 5093522

سرج ارستر OBO مدل V50 1+NPE-280 سریال: (5093522)

قیمت سرج ارستر: 4,031,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V50 3+NPE-280، سریال: 5093526

سرج ارستر OBO مدل V50 3+NPE-280 سریال: (5093526)

قیمت سرج ارستر: 8,660,000 تومان

ارستر OBO، مدل: V50 1+NPE+FS-280، سریال: 5093531

سرج ارستر OBO مدل V50 1+NPE+FS-280 سریال: (5093531)

قیمت سرج ارستر: 4,830,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V50 3+NPE+FS-280، سریال: 5093533

سرج ارستر OBO مدل V50 3+NPE+FS-280 سریال: (5093533)

قیمت سرج ارستر: 9,660,000 تومان

ارستر OBO، مدل: V25 B+C 1+NPE+FS، سریال: 5094444

سرج ارستر OBO مدل V25 B+C 1+NPE+FS سریال: (5094444)

قیمت سرج ارستر: 3,820,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V25 B+C 1+NPE، سریال: 5094457

سرج ارستر OBO مدل V25 B+C 1+NPE سریال: (5094457)

قیمت سرج ارستر: 3,554,000 تومان

ارستر OBO، مدل: V25 B+C 3+NPE، سریال: 5094463

سرج ارستر OBO مدل V25 B+C 3+NPE سریال: (5094463)

قیمت سرج ارستر: 6,530,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V25 B+C 3+NPE-FS، سریال: 5094510

سرج ارستر OBO مدل V25 B+C 3+NPE-FS سریال: (5094510)

قیمت سرج ارستر: 7,320,000 تومان

سرج ارستر OBO کلاس: C، نوع: Type 2

ارستر OBO، مدل: V20-1+NPE-280، سریال: 5095251

سرج ارستر OBO مدل V20 1+NPE-280 سریال: (5095251)

قیمت سرج ارستر: 2,557,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V20-3+NPE-280، سریال: 5095253

سرج ارستر OBO مدل V20 3+NPE-280 سریال: (5095253)

قیمت سرج ارستر: 4,613,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V20-1+NPE+FS-280، سریال: 5095331

سرج ارستر OBO مدل V20 1+NPE+FS-280 سریال: (5095331)

قیمت سرج ارستر: 3,344,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V20-3+NPE+FS-280، سریال: 5095333

سرج ارستر OBO مدل V20 3+NPE+FS-280 سریال: (5095333)

قیمت سرج ارستر: 5,635,000 تومان

سرج ارستر OBO کلاس ترکیبی: C+D، نوع: Type 2+3

ارستر OBO، مدل: V10 COMPACT 255، سریال: 5093380

سرج ارستر OBO مدل V10 COMPACT 255 سریال: (5093380)

قیمت سرج ارستر: 3,368,000 تومان

سرج ارستر OBO، مدل: V10-C 1+NPE-280، سریال: 5093418

سرج ارستر OBO مدل V10 C 1+NPE-280 سریال: (5093418)

قیمت سرج ارستر: 2,136,000 تومان

ارستر OBO، مدل: V10-C 3+NPE، سریال: 5094920

سرج ارستر OBO مدل V10 C 3+NPE سریال: (5094920)

قیمت سرج ارستر: 4,353,000 تومان

سرج ارستر فتوولتائیک OBO - PV - سیستم خورشیدی یا سلول خورشيدی

سرج ارستر OBO، مدل: V20-C 3-PH-1000، سریال: SSSSS

سرج ارستر فتوولتاییک OBO مدل V20 C 3-PH-1000 سریال: (5094608)

قیمت سرج ارستر: 3,560,000 تومان

محصولات حفاظتی خطوط مخابرات، شبکه و دیتا OBO

محافظ تجهیزات شبکه سرج ارستر OBO، مدل: ND-CAT6A/EA، سریال: 5081800

محافظ تجهیزات شبکه OBO مدل ND CAT6A/EA سریال: (5081800)

قیمت سرج ارستر: 7,080,000 تومان

محافظ تجهیزات مخابرات، سرج ارستر OBO، مدل: RJ45-TELE 4-C، سریال: 5081982

محافظ تجهیزات مخابرات OBO مدل RJ45 TELE 4-C سریال: (5081982)

قیمت سرج ارستر: 3,238,000 تومان

محافظ تجهیزات مخابرات، سرج ارستر OBO، مدل: RJ45-TELE 4-F، سریال: 5081984

محافظ تجهیزات مخابرات OBO مدل RJ45 TELE 4-F سریال: (5081984)

قیمت سرج ارستر: 2,632,000 تومان

محافظ تجهیزات کواکسیال، سرج ارستر OBO، مدل: KOAX B-E2 MF-C، سریال: 5082430

محافظ تجهیزات کواکسیال OBO مدل KOAX B-E2 MF-C سریال: (5082430)

قیمت سرج ارستر: 4,254,000 تومان

محافظ کابل کواکسیال، ارستر OBO، مدل: DS-N M/W، سریال: 5093996

محافظ کابل کواکسیال OBO مدل DS N M/W سریال: (5093996)

قیمت سرج ارستر: 3,498,000 تومان

محافظ کابل کواکسیال، سرج ارستر OBO، مدل: DS-BNC M/M، سریال: 5093260

محافظ کابل کواکسیال OBO مدل DS BNC M/M سریال: (5093260)

قیمت سرج ارستر: 3,498,000 تومان

اسپارک گپ OBO

اسپارک گپ OBO، مدل: 480 250، سریال: 5240077

اسپارک گپ OBO مدل 480 250 سریال: (5240077)

قیمت اسپارک گپ: 7,520,000 تومان

اسپارک گپ OBO، مدل: 481، سریال: 5240085

اسپارک گپ OBO مدل 481 سریال: (5240085)

قیمت اسپارک گپ: 3,090,000 تومان

اسپارک گپ OBO، مدل: 482، سریال: 5240050

اسپارک گپ OBO مدل 482 سریال: (5240050)

قیمت اسپارک گپ: 960,000 تومان

اسپارک گپ OBO، مدل: FS-V20، سریال: 5099803

اسپارک گپ OBO مدل FS V20 سریال: (5099803)

قیمت اسپارک گپ: 19,740,000 تومان

نظرات:

ناشناس

1399/10/01

راهنمایی خوب جهت آشنایی با محصولات با توجه به data sheet

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(0 رای، %0)