جوراب کابل کشی

تاریخ بروز رسانی: آذر ماه 1402

لیست قیمت تجهیزات خطوط انتقال نیرو و پست برق - جوراب کابل کشی، جوراب کابل و جوراب کابل فلزی

جوراب کابل کشی

جوراب کابل کشی
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 20 - 10، قیمت: 420,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دو قلاب 20 - 10، قیمت: 490,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس 20 - 10، قیمت: 490,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 30 - 20، قیمت: 490,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 30 - 20، قیمت: 560,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس 30 - 20، قیمت: 560,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 40 - 30، قیمت: 560,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 40 - 30، قیمت: 700,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس40 - 30، قیمت: 700,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 60 - 40، قیمت: 700,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 60 - 40، قیمت: 770,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس60 - 40، قیمت: 770,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 80 - 60، قیمت: 840,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 80 - 60، قیمت: 910,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس80 - 60، قیمت: 910,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 100 - 80، قیمت: 910,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 100 - 80، قیمت: 980,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس100 - 80، قیمت: 980,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 120 - 100، قیمت: 980,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 120 - 100، قیمت: 1,050,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس120 - 100، قیمت: 1,050,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(1 رای، %75)