جوراب کابل کشی

تاریخ بروز رسانی: خرداد ماه 1403

لیست قیمت تجهیزات خطوط انتقال نیرو و پست برق - جوراب کابل کشی، جوراب کابل و جوراب کابل فلزی

جوراب کابل کشی

جوراب کابل کشی
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 20 - 10، قیمت: 450,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دو قلاب 20 - 10، قیمت: 525,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 20 - 10، قیمت: 525,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 30 - 20، قیمت: 525,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 30 - 20، قیمت: 600,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 30 - 20، قیمت: 600,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 40 - 30، قیمت: 600,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 40 - 30، قیمت: 750,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 40 - 30، قیمت: 750,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 60 - 40، قیمت: 750,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 60 - 40، قیمت: 825,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 60 - 40، قیمت: 825,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 80 - 60، قیمت: 900,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 80 - 60، قیمت: 975,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 80 - 60، قیمت: 975,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 100 - 80، قیمت: 975,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 100 - 80، قیمت: 1,050,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 100 - 80، قیمت: 1,050,000 تومان
 • جوراب کابل کشی تک قلاب 120 - 100، قیمت: 1,050,000 تومان
 • جوراب کابل کشی دوقلاب 120 - 100، قیمت: 1,125,000 تومان
 • جوراب کابل کشی وسط پرس (شکم پاره) 120 - 100، قیمت: 1,125,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(4 رای، %90)