قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی در زمینه چاه ارت و سیستم صاعقه گیر و حفاظت از کارگاه ها

مجموعه قوانین سیستم ارتینگ وزارت کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه اتصال به زمین (ارتینگ یا سیستم چاه ارت)، آیین نامه برقگیر حفاظتی (صاعقه گیر) و آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها مصوب 1386

  • آیین نامه اتصال به زمین آیین نامه اتصال به زمین

  • آیین نامه برق گیر آیین نامه برقگیر حفاظتی

  • آیین نامه حفاظت تاسیسات الکترونیکی در کارگاهها آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکترونیکی در کارگاهها

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(2 رای، %87)